آموزش توسط کارشناسان پولیش​​​​​​​

سمینار دیتیلینگ​​​​​​​

در طول یک دوره آموزشی 8 ساعته، مدرسان تأییدشده منزرنا، مراحل پشت پرده دیتیلینگ خودرو را آموزش خواهند داد. شما دوره آموزشی فشرده ای را دریافت نموده و مجموعه پولیش های منزرنا را به صورت تئوری و عملی خواهید شناخت. مدرسان شایسته ما مشتاقانه آماده اند تا سالها تجربه خود در دیتلینگ خودرو را در اختیار شما قرار دهند.
در گروه های کوچک که تعداد آنها از 5 نفر فراتر نمی رود، تمرکز در وحله اول بر روی کاربرد عملی پولیش های ماست. آموزش های پولیشکاری منزرنا به مبتدیان بلندپرواز و دیتیلینگ کارانی که قصد دارند افق های دید خود را گسترده تر سازند، جهت می دهد.
هر شرکت کننده پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره، یک گواهینامه دریافت می نماید.​​​​​​​

سبد خرید