اصل 3

اطلاعات ورودی ادراک مبتنی بر حس را مغلوب می نماید.

شفاف سازی کامل: پایه و اساس یک تصمیم گیری منطقی و هدفمند، یک رویکرد مشاوره ای بر اساس اطلاعات قابل اندازه گیری منعطف و تکرارپذیر است. به وسیله جمع آوری و آنالیز دقیق تمام اطلاعات کلیدی فرآیند، ما پتانسیل های پیشرفت را برای مقرون به صرفگی بیشتر و افزایش قابل اندازه گیری راندمان شناسایی می کنیم.​​​​​​​

پردازش داده ها

فرآیندهای منحصر بفرد و توسعه یافته منزرنا در دنیا بی رقیب است. این موضوع ما را از نظر مقدار و مقرون به صرفه بودن، قادر به مقایسه بین فرآیندهای پولیش می نماید. پارامترهای فرآیند به صورت تصادفی قابلیت تغییر دارند. تکنولوژی های اندازه گیری در تولید اطلاعات معتبر استفاده می شوند. سپس ما می توانیم این اطلاعات را بعنوان پایه واساس توصیه های عملی به مشتریان خود استفاده کنیم.

تولید داده ها

آیا از مناسب بودن ابزار پولیش مورد استفاده خود اطمینان دارید؟ به منظور شفافیت در مقایسه عملکرد، منزرنا گواهینامه ابزارهای پولیش را ارائه می دهد. به این ترتیب، ما انتخاب تامین کنندگان را آسان نموده و شما را از آزمایش های طولانی بی نیاز می سازیم. شما اطلاعات مطمئنی در مورد عمر خدمات و مناسب بودن ابزارهای مختلف پولیشکاری برای اجرای خود از ما دریافت می نمایید.

به منظور صرفه جویی در هزینه ها شما باید دید کلی نسبت به فرآیند داشته باشید.​​​​​​​

فرآیندهای پولیشکاری، فرآیندهای پیچیده ای هستند. با درک این فرآیندها شما یک مرحله جلوتر هستید. ​​​​​​​

اطلاعات ورودی ادراک غریزی را مغلوب می نماید. ​​​​​​​

تجهیزات اندازه گیری جزء ضروریات است.

ترکیب درست را انتخاب کنید.

مشاهده 5 اصل در یک نگاه کلی

حقایق بیشتری را کشف کنید:

سایت منزرنا ایران در حال به روز رسانی می باشد ...

سبد خرید