اصل 4

تجهیزات اندازه گیری جزء ضروریات است.

سیستم های پولیش کاری در مرکز فنی منزرنا مجهز به سنسورهای اندازه گیری داده های عملیاتی مهم از جمله نیروی داون فورس، مقدار مواد مورد اجرا، دما، سرعت چرخش، کات، شاین و چرخه زمانی می باشند. اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارها و روش های پیشرفته مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می گیرند. منزرنا به لطف روش های نوآورانه و تجهیزات پیشرفته خود شریک بی رقیبی برای توسعه و تولید فرآیندهای پولیش کاری به حساب می آید.​​​​​​​

اندازه گیری میزان درخشندگی

تکنولوژی تعیین وزن

دوربین های مادون قرمز

اندازه گیری میزان جریان

اندازه گیری غلظت

اندازه گیری میزان درخشندگی و میزان زبری

سطوح با به کارگیری تکنولوژی نور پراکنده، قابل اندازه گیری دقیق بوده و تغییرات در روش پولیشکاری، سریعا قابل مشاهده است. اندازه گیری های کمیت و نمایش های قابل مشاهده سطح، ارزیابی هدفمند نتیجه پولیش را امکانپذیر می نماید.​​​​​​​

تکنولوژی تعیین وزن دقیق

قدرت لایه برداری یک ترکیب یا یک روش تنها توسط وزن کردن صحیح قطعه مورد نظر مشخص می شود. به همین دلیل ما از ترازوهای دقیقی که می توانند تفاوت وزن تا یک هزارم گرم را حتی در قطعات سنگین تر تشخیص دهند، استفاده می کنیم.

دوربین های مادون قرمز​​​​​​​

در بعضی از عملیات پولیشکاری، حرارت قطعه مورد پردازش نباید از حد مشخصی بالاتر رود. ما دمای قطعه را در مدت زمان واقعی حین فرآیند پولیشکاری را رصد کرده و تنظیمات سیستم را به گونه ای قرار می دهیم تا دمای قابل تحمل مواد را بازتابش نماید.

اندازه گیری میزان جریان

نازل های متراکم در سیستم اجرای ترکیبات می تواند در فرآیند استخراج ایجاد مانع نماید. تمایل امولسیون ها به ایجاد انسداد به سرعت و به آسانی با استفاده از تست مکانیک سیالات قابل تعیین است.

اندازه گیری غلظت

نازل های متراکم در سیستم اجرای ترکیبات می تواند در فرآیند استخراج ایجاد مانع نماید. تمایل امولسیون ها به ایجاد انسداد به سرعت و به آسانی با استفاده از تست مکانیک سیالات قابل تعیین است.

به منظور صرفه جویی در هزینه ها شما باید دید کلی نسبت به فرآیند داشته باشید.​​​​​​​

فرآیندهای پولیشکاری، فرآیندهای پیچیده ای هستند. با درک این فرآیندها شما یک مرحله جلوتر هستید. ​​​​​​​

اطلاعات ورودی ادراک غریزی را مغلوب می نماید. ​​​​​​​

تجهیزات اندازه گیری جزء ضروریات است.

ترکیب درست را انتخاب کنید.

مشاهده 5 اصل در یک نگاه کلی

حقایق بیشتری را کشف کنید:

سایت منزرنا ایران در حال به روز رسانی می باشد ...

سبد خرید