پولیش اتصالات برنجی در بالاترین سطح​​​​​​​

تجهیزات بهداشتی

تولیدکنندگان برتر تجهیزات حمام، برای جلا دادن به سطوح متحرک خود به خمیرهای پولیش منزرنا نیاز دارند. هدف این تولیدکنندگان، ساده سازی فرآیندها و پایین نگه داشتن نرخ ضایعات است. این موضوع مستلزم پردازش دقیق به ویژه در مورد فلز برنج می باشد. هیچگونه آثار پولیش بر روی قطعات آن که دارای اشکال هندسی پیچیده هستند، نباید باقی بماند. این موضوع از یک طرف، فرآیندهای بعدی دستی را کاهش می دهد. از طرف دیگر، آبکاری کروم بصورت گالوانیکی بعد از پولیشکاری اجرا می شود؛ در غیر اینصورت امکان جدا شدن آن وجود دارد. منزرنا مجموعه ای از خمیرهای پولیش با کارآیی بالا را در اختیار شما قرار می دهد که در آنها الزامات خاص صنعت اتصالات در نظر گرفته شده است. ​​​​​​​
طیف پولیش های منزرنا برای اتصالات برنجی کامل بوده و برای مراحل پردازش تکمیلی بهینه شده است.

مواد پولیش دهنده برای اتصالات برنجی

مجموعه پولیش های مناسب برای برنج

بهینه سازی مراحل پردازش بعدی

ترکیبات پولیش و امولسیون های مناسب برای اتصالات برنجی

منزرنا مجموعه کاملی از محصولات خود را در اختیار تولیدکنندگان اتصالات قرار می دهد. تمام مراحل پولیشکاری را تحت پوشش قرار می دهد. منزرنا برای آثار سنگ زنی یا سنباده در مقیاس کارخانه همواره مناسب ترین فرآیند را ارائه می دهد. فرقی نمی کند که فرآیندی برای برس زدن سطح باشد تا آماده برای گالوانیزه شدن شود یا برای رسیدن به براقیت بالا پولیش داده شود. مواد پولیش با کیفیت بالا، همواره نتایج کیفیت بالایی را نیز به دنبال دارند. با تمام این تفاصیل، براقیت کروم بر روی تجهیزات و اتصالات بهداشتی و سایر اجزای پوشیده شده گالوانیکی، تنها پس از یک پولیش مناسب، جلوه خود را آشکار می سازد.  

سایت منزرنا ایران در حال به روز رسانی می باشد ...

سبد خرید