کشف پتانسیل های صرفه جویی​​​​​​​

کاهش هزینه های پولیش کاری و سنباده زنی صنعتی

پتانسیل های صرفه جویی در کدام قسمت فرآیند پولیش نهفته است؟

​​​​​​​طول عمر حلقه های پولیش (polishing rings) و سنباده، تاثیر زیادی بر روی هزینه فرآیندهای پولیشکاری و سنباده زنی دارد. برای یک کاربرد مشخص، طول عمر مواد مصرفی تنوع گسترده ای در بین برندهای متفاوت دارد. این اختلافات بازتاب کننده هزینه های ناشی از دفعات اجرا و همچنین راندمان کار است. هر چند این تفاوت ها در عملکرد همیشه هم در قیمت خرید این مواد بازتاب نمی یابد.

تعیین طول عمر حلقه پولیش (polishing rings) و حلقه سنباده (sanding belts)

مزایا
اطلاعات
نمونه پروژه ها
  • شفاف سازی مقایسه بین عملکرد ابزارها با تعیین طول عمر حلقه پولیش (polishing rings) و حلقه سنباده (sanding belts)
  • افزایش راندمان کار حاصل از طول عمر بالاتر و طولانی شدن فاصله بین دو اجرا
  • پشتیبانی از مدیران فرآیند و واحدهای خرید در انتخاب تأمین کننده
  • آشکارسازی فرصت های صرفه جویی پنهان
  • پشتیبانی از شرکت های صنعتی در نظارت بر فرآیندهای آماری موثر​​​​​​​
شما به اطلاعات مصرف واقعی ابزارهای پولیش خود دسترسی دارید؟
به طور مثال اگر برای کاهش زمان چرخه تصمیم بگیرید فشار بر روی ابزار پولیش را افزایش دهید، قادر به تعیین هزینه های اضافی متحمل شده هستید؟
​​​​​​​
اختلافات عملکردی بین ابزارهای پولیش در عملیات واقعی به سختی قابل تعیین کردن است. مثلا در صورتی که تصمیم به تبدیل حلقه های پولیش و سنباده به مدل های جدیدتر گرفته شد، درستی این تغییر تنها در عمل مشخص خواهد شد؛ خطرات وارد شده بر فرآیند را نیز در نظر بگیرید. تنها با انتخاب حلقه پولیش (polishing rings) با کمترین سایش، بدون تغییر سایر پارامترهای فرآیند، صرفه جویی های قابل اندازه گیری و قابل توجهی را می توان به دست آورد. این فرصت کاهش هزینه ها معمولا دست کم گرفته می شود.

شرکت های صنعتی به وسیله تعیین طول عمر، قادر خواهند بود ابزار پولیش مورد استفاده خود را با در نظر گرفتن اختلافات عملکردی و مزیت های هزینه ای فرآیند، مقایسه نمایند. پارامترهایی مانند فشار تماسی و سرعت لایه برداری در پروسه های آزمایش بر روی نمونه های تعریف شده از قبل برای مشتری، تأیید می شوند. با روش های آزمایش جدید، نه تنها تعیین طول عمر دقیق حلقه پولیش (polishing rings) امکانپذیر گردیده، بلکه بهینه سازی دقیق فشار تماسی بدون کوچکترین خطری برای کیفیت سطوح مورد نظر نیز ممکن شده است. این موضوع یک تصمیم گیری منصفانه و بر پایه حقیقت بین ورژن های مختلف فرآیند را امکانپذیر می سازد. پس از تکمیل تست ها در مرکز فنی، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده برای تعداد و نوع ابزارهای تعریف شده از قبل، یک گواهی آزمون صادر می گردد.
برای شرکت های صنعتی
  • شفاف سازی مقایسه عملکرد بین حلقه پولیش (polishing rings) و حلقه سنباده (sanding belts) در برندهای مختلف
  • کشف فرصت های صرفه جویی در ابزارهای پولیش
  • پشتیبانی در انتخاب تأمین کننده

برای تولیدکنندگان ابزار پولیش
  • در اختیار نهادن اظهارات فروشنده از طریق گواهی حلقه پولیش (polishing rings)

سایت منزرنا ایران در حال به روز رسانی می باشد ...

سبد خرید