آزمایش تناسب فرآیندهای پولیش

بهینه سازی فرآیندهای سنباده زنی و پولیش کاری به روش منحصر به فرد منزرنا

آیا کیفیت و راندمان فرآیند پولیش کاری شما بهینه سازی شده است؟
​​​​​​​
پاسخ به این سوال مستلزم انجام آزمایش پولیش مقایسه ای در شرایط تحت کنترل و ثبت اندازه گیری ها می باشد. انجام دقیق این کار در حین تولید، اغلب دشوار است. ما فرآیندهای پولیش و سنباده زنی شما را بر اساس اطلاعات اندازه گیری شده آنالیز و بهینه سازی نموده و به شما کمک می کنیم تا پتانسیل های بهتر شدن را شناسایی کنید.​​​​​​​

روش منحصر به فرد منزرنا

مزایا
اطلاعات
نمونه پروژه ها
 • با فرآیند منحصر به فرد منزنا، تعیین دقیق درخشندگی و چرخه زمانی تحت شرایط مختلف امکانپذیر است.
 • فرآیندهای پولیش کاری مختلف و تنوعی از پارامترها و مواد اولیه مصرفی در یک مدت زمان بسیار کوتاه با یکدیگر قابل مقایسه هستند.
 • درک امکانات را برای پیشرفت و بهبود آماده می سازد.
 • تمامی نتایج بر پایه اطلاعات اندازه گیری شده تکرار پذیر است.
 • فرآیند منحصر به فرد منزنا، شرکت های صنعتی را به طور سیستماتیک قادر به تنظیم فرآیندهای پولیش خود با خروجی هایشان می نماید.
 • مجموعه ای از آزمایش ها بر اساس نمونه های استاندارد سازی شده هستند که یافتن منبع نمونه را آسان می سازند.
 • هیچ هزینه ای برای ابزار، طبقه بندی یا برنامه ریزی ایجاد نمی کند.
 • پس از تکمیل مجموعه ای از آزمایش ها، نتایج بر اساس اهداف پروژه (زمان پولیش کاری، نیروی داون فورس، ابزارها و عوامل پولیش) تنظیم می شوند.
فرآیند fingerprint اندازه گیری تمام پارامترهای مرتبط را در حین پولیش کاری امکانپذیر می سازد. این موضوع برای اولین بار، اختلاف در عملکرد انواع عوامل سنباده زنی و پولیش کاری و تنظیمات مختلف فرآیند را تعیین و بهینه سازی می نماید. حتی وقتی یک فرآیند بی عیب و نقص محسوب می شود، هنوز پتانسیل بهتر شدن و کاهش هزینه را دارد. روش fingerprint منزرنا به تشخیص این پتانسیل ها می پردازد. حتی با میزان کم تولید پسماند، هزینه ها باز هم پتانسیل کاهش یافتن را دارند و این موضوع به وسیله بهینه سازی جداگانه هر کدام از پارامترهای فرآیند، قابل شناسایی است. روش fingerprint منزرنا امکان تغییر فاکتور مورد نظر (مانند مواد اولیه، چرخه زمانی، خمیر پولیش، ابزار پولیش، سرعت چرخش یا فشار تماس) را از بین پارامترهای متعدد فرآیند فراهم می سازد؛ در حالی که فاکتورهای دیگرثابت نگه داشته شده اند. به لطف جدیدترین تکنولوژی های اندازه گیری سلول ربات در مرکز فنی منزرنا، اطلاعات بسیار زیادی در حین آزمایش به صورت مستقیم قابل خواندن هستند. ​​​​​​​
امکاناتی که فرآیند fingerprint منزرنا فراهم می نماید:
 • اندازه گیری اختلاف عملکرد ترکیبات و ابزارهای پولیش کاری
 • توسعه فرآیندهای پولیش کاری بهینه شده A-Z توسط بررسی پارامترهای مرتبط
 • تعیین نهایت کیفیت قابل دستیابی سطوح
 • بهبود درخشندگی، آمار خطا، زمان پردازش و زمان چرخه
 • شفاف سازی تنظیمات فرآیند بهینه شده برای مواد اولیه جدید یا پروفیل های هندسی
 • دمای بهینه شده در حین فرآیندهای پولیش کاری، نرخ فرسایش و مقایسه بین ترکیب جامد و امولسیون
 • به وسیله این فرآیند، اجراهای متنوع بیشتری قابل تصور هستند.

سایت منزرنا ایران در حال به روز رسانی می باشد ...

سبد خرید