هموارسازی راه برای فرآیندهای پولیش
لوازم جانبی نظافت​​​​​​​
گواهی صحت و سلامت! لوازم جانبی نظافت منزرنا یک سطح تمیز تحویل داده و زمینه را برای پولیشکاری و آبگریزسازی آماده می سازند. محصولات نظافتی فوق العاده با کیفیت ما اولین مرحله برای رسیدن به خودرویی با درخشندگی بالاست. سنباده کاری برای سطوح پوایش شده ای که همچنان سرسختانه نواقص خود را دارند، مورد استفاده قرار گرفته و راه را برای یک رنگ بدنه فوق العاده براق و فاقد خط و خش هموار می سازد.

صدای جیر جیر تمیزی
لوازم جانبی نظافت​​​​​​​ منزرنا

به لطف اسپری آماده ساز رنگ منزرنا مدل Control Cleaner، چربی، بقایای پولیش و آلودگی ها را می توان در کوتاهترین زمان ممکن از بین برد. اسپری دیتیلینگ منزرنا مدل Endless Shine درخشندگی خیره کننده ای را برای سطوح ایجاد می نماید. بدون کمترین دردسر، درخشندگی خودروی خود را احیا کنید. همچنین محصول دارای اثر آبگریزی فوق العاده ای است.

اسپری آماده ساز رنگ​​​​​​​

اسپری کوئیک دیتیلینگ و آبگریزکننده​​​​​​​

اسپری آماده ساز رنگ منزرنا و اسپری دیتیلینگ منزرنا
آماده سازی، تمام ماجراست. پیش نیاز اصلی پولیشکاری و آبگریزسازی موفق، یک خودروی تمیز است. هر دو محصول اسپری آماده ساز رنگ منزرنا مدل Control Cleaner و اسپری دیتیلینگ منزرنا مدل Endless Shine این مرحله را تا حد امکان آسان می نمایند. استفاده از آنها راه حل شرکت منزرنا برای داشتن یک ماشین تمیز با نگهداری عالی هستند.

سبد خرید